HT Thích Nguyên Siêu: Thông báo thay Thư mời tham dự Lễ Ra Mắt Thanh Văn Tạng (Đại Tạng Kinh Việt Nam)

Thông báo thay Thư Mời
Tham dự LỄ RA MẮT Thanh Văn Tạng

Giai đoạn I, Phần I
trong Đại Tạng Kinh Việt Nam tại California, Hoa Kỳ

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Trong quá trình lịch sử 2,000 năm Phật giáo có mặt tại Việt Nam, Hán tự dưới thời Bắc thuộc đã trở thành chữ viết chính được sử dụng trong mọi sinh hoạt chính thống trên toàn quốc. Dù sau đó chữ Nôm đã được hình thành và phát triển ngót 1000 năm với mục đích thay thế chữ Hán, nhu cầu về việc phiên dịch Kinh, Luật, Luận từ chữ Hán sang chữ Việt đã không phải là vấn đề cần thiết và cấp bách.

Tuy nhiên, trong khoảng 100 năm trở lại đây, từ khi chữ Việt được hình thành theo ký tự La Tinh trở thành ngôn ngữ chính trong mọi sinh hoạt của dân tộc Việt Nam thì nhu cầu phiên dịch Kinh, Luật, Luận từ chữ Hán sang chữ Việt ngày càng trở nên cần thiết trong công cuộc xiển dương Chánh Pháp. Nhu cầu đó dựa trên các thực tế là, số người đọc và hiểu được chữ Hán ngày càng ít ỏi, và hơn nữa, Giáo Pháp của Đức Phật ngày càng bị diễn giải lệch lạc trong cộng đồng Phật Giáo Việt Nam.

Chính vì vậy, vào tháng 10 năm 1973, Viện Tăng Thống GHPGVNTN đã thành lập Hội Đồng Phiên Dịch Tam Tạng gồm 18 vị cao Tăng thạc đức để tiến hành công tác dịch thuật Tam Tạng Kinh Điển sang tiếng Việt. Tiếc thay, biến cố ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã làm đảo lộn mọi sinh hoạt của GHPGVNTN, nên công cuộc phiên dịch của Hội Đồng Phiên Dịch Tam Tạng đã bị gián đoạn. May thay, trong số 18 vị Pháp sư của Hội Đồng Phiên Dịch Tam Tạng vẫn còn lại 2 vị, nhưng một vị đang trong tình trạng bất hoạt, nên chỉ còn lại một mình Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ. Để thừa tiếp sự nghiệp phiên dịch Tam Tạng Kinh Điển của Hội Đồng Phiên Dịch Tam Tạng năm 1973, Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ đã vận động chư tôn đức Tăng, Ni và Cư sĩ trong và ngoài nước thành lập Hội Đồng Phiên Dịch Tam Tạng Lâm Thời vào đầu tháng 12 năm 2021.

Với uy đức lãnh đạo của Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ và sự cố vấn của Giáo Sư Trí Siêu Lê Mạnh Thát, Hội Đồng Phiên Dịch Tam Tạng Lâm Thời trong một năm qua, đã hoàn thành được phần lớn Kinh, Luật và Luận thuộc Thanh Văn Tạng trong Đại Tạng Kinh Việt Nam. Hiện nay, công việc in ấn đã hoàn tất được 24 tập Kinh, Luật, Luận và 5 tập Tổng lục thuộc Thanh Văn Tạng, Giai đoạn I, Phần I của Công trình.

Điểm đặc biệt và cũng là khác biệt của Bộ Đại Tạng Kinh Việt Nam do Hội Đồng Phiên Dịch Tam Tạng Lâm Thời thực hiện ở chỗ: đây là Bộ Đại Tạng Kinh Việt Nam được dịch từ bản Hán của Bộ Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh của Nhật Bản, nhưng có phần đối chiếu, tra cứu, chú thích chi tiết và đầy đủ với các bản dịch tiếng Phạn, Pali, Tây Tạng, v.v… Vì vậy, Bộ Đại Tạng Kinh Việt Nam do Hội Đồng Phiên Dịch Tam Tạng Lâm Thời phiên dịch lần này chứa đựng phẩm chất hàn lâm và có tầm vóc quốc tế.

Trước đây, một buổi Lễ Giới Thiệu Thành Tựu Sơ Bộ Công Trình Phiên Dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam cũng đã được tổ chức qua hệ thống Zoom vào ngày 17 tháng 7 năm 2022. Tuy vậy, để giới thiệu trực tiếp đến chư tôn đức Tăng, Ni và Phật tử Việt Nam tại Hoa Kỳ bộ Thanh Văn Tạng trong Đại Tạng Kinh Việt Nam vừa được Hội Đồng Phiên Dịch Tam Tạng Lâm Thời hoàn tất việc in ấn, một buổi lễ ra mắt sẽ được tổ chức tại Cali, Hoa Kỳ, vào lúc 4 giờ chiều, Chủ Nhật, ngày 19 tháng 3 năm 2023. Vì khách mời chỉ giới hạn trong 50 vị (có thư mời riêng). Phần còn lại, trân trọng kính mời quý vị hoan hỷ vào tham dự qua Zoom Meeting Online:

https://us06web.zoom.us/j/3854643890?pwd=emNwZ3pSalZGWUtKdHEyT0pYbUlmUT09

ZOOM:
Meeting ID: 385 464 3890
Passcode: 2023anlac

VIỆT NAM: 7:00 AM, Thứ Hai, 20.3.2023
ÂU CHÂU: 01:00 AM Thứ Hai, 20.3.2023
MELBOURNE (ÚC): 11:00 AM, Thứ Hai, 20.3.2023
TORONTO (CANADA) / New York (USA): 7:00 PM, Chủ nhật, 19.3.2023
CALIFORNIA (USA) / EDMONTON (CANADA): 4:00 PM, Chủ nhật, 19.3.2023

Tâm nguyện có được bộ Đại Tạng Kinh Việt Nam là hoài bão chung của chư Tăng, Ni và Phật tử Việt Nam. Nay, tâm nguyện này đã trở thành một phần hiện thực với bộ Thanh Văn Tạng, Giai đoạn I, Phần I, do Hội Đồng Phiên Dịch Tam Tạng Lâm Thời thực hiện.

Với tâm nguyện và hoài bão thiết tha đó, đại diện cho Hội Đồng Phiên Dịch Tam Tạng Lâm Thời, thay mặt Ban Tổ Chức, chúng con, chúng tôi thành tâm kính mời: Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni cùng quý Thiện Tín Nam Nữ,  hoan hỷ quang lâm chứng minh và tham dự buổi Lễ Giới Thiệu Bộ Thanh Văn Tạng trong Đại Tạng Kinh Việt Nam được tổ chức tại địa điểm và ngày giờ nói trên.

Sự quang lâm chứng minh và tham dự của quý vị không những là niềm khích lệ lớn lao cho Ban Tổ Chức, mà còn nói lên sự quan tâm đặc biệt của quý vị đối với nhu cầu trọng đại của công việc phiên dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam.

Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát tác đại chứng minh.

Phật lịch 2566, California, ngày 1 tháng 1 năm 2023
TM. Hội Đồng Phiên Dịch Tam Tạng Lâm Thời
Phó Thư Ký HĐPDTTLT kiêm Trưởng Ban Tổ Chức

Tỳ Kheo Thích Nguyên Siêu

Bài ngẫu nhiên

Bài mới