Cộng đồng PGVN tại Miền Bắc California: Lễ tưởng niệm Thiền sư Thích Nhất Hạnh

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
Cộng Đồng Phật Giáo Việt Nam tại Miền Bắc California

BAN THƯỞNG THỨC ĐỊA CHỈ
: Chùa Kim Quang – 3119 Alta Arden Expressway, Sacramento, California. 95825


                                                      Phật Lịch 2565 | DL:1/25/2022

THƯ MỜI

Kính gởi: Chư Tôn Trưởng Lão Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni
Kính gởi: Quý Đồng Hương, Phật Tử gần xa.
Đồng kính gởi: Liên Đoàn Huệ Năng, BHD Miền Thiện Minh, BHD Miền Liễu Quán, cùng Huynh Trưởng đang sinh hoạt tại Miền Bắc California.

Trích yếu: V/v Chứng minh và tham dự Lễ Tưởng niệm Tri ân
Cố Trưởng Lão Thiền Sư Thích Nhất Hạnh 

Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa liệt quý vị.

Suốt những thập niên qua, Thiền Sư Thích Nhất Hạnh đã gắn bó với Chư Tăng Ni Bắc California để hoằng dương chánh pháp qua tinh thần “Đi Cùng Tôi – Walk With Me”. Thầy đã truyền đạt tinh thần tu tập và kinh nghiệm hoằng pháp từ Á Châu sang Âu Châu cho các giới. Để tỏ lòng tri ân đến bậc Thầy lớn của Phật Giáo Việt Nam tại Hải Ngoại. Cộng Đồng Phật Giáo Việt Nam tại Miền Bắc California, thành kính tổ chức Lễ Tưởng Niệm Thắp Sáng Ân Thầy trong Ngày Tụng Giới Bố Tát đầu năm trong miền.

Lễ Tưởng Niệm sẽ bắt đầu vào lúc 3:00 giờ chiều ngày Thứ Bảy 12 tháng 2 năm 2022.

Địa điểm: Chùa Kim Quang – 3119 Alta Arden Expressway, Sacramento, California. 95825

Buổi Lễ tưởng niệm sẽ được phát tin trên Facebook Live Stream, Chùa Kim Quang và trên YouTube Channel Bụt Đà Hạnh

Chương trình: Thắp nến, Thiền tọa, Cảm niệm Ân Thầy, và Tụng Giới

Thay mặt ban tổ chức, chúng con kính cung thỉnh Chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni. Kính mong Quý Ngài và Quý vị dành chút thì giờ tham dự đồng nhất tâm cầu nguyện Giác linh Ngài Cao Đăng Phật Quốc.

Kính mời,

Thay mặt ban tổ chức
TT.Thích Thiện Duyên

BAN TỔ CHỨC
Lễ Tưởng Niệm – Thắp Sáng Ân Thầy
Cố Trưởng Lão Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

 

Địa điểm: Chùa Kim Quang – 3119 Alta Arden Expressway, Sacramento, CA. 95825
Thứ Bảy, ngày 12/2/2022 vào lúc 3:00 giờ chiều.
Chương trình: Thắp nến, Ngồi thiền, Cảm niệm  Ân Thầy, Tụng Giới – Bố Tát

Chứng Minh
Đại Lão Hoà Thượng Thích Thắng Hoan (Chùa Bảo Phước – San Jose, CA)
HT. Thích Tịnh Từ (Viện Trưởng Tu Viện Kim Sơn – Watsonville)
HT. Thích Tịnh Diệu (Viện Phó Tu Viện Kim Sơn – Watsonville)
HT. Thích Minh Đạt (Viện Chủ Chùa Quang Nghiêm – Stockton)
HT. Thích Thái Siêu (Viện Chủ Chùa Đại Bảo Trang Nghiêm – Hayward)
HT. Thích Thông Đạt (Viện Chủ Chùa Đại Nhật Như Lai – San Jose)
HT. Thích Nhựt Huệ (Trụ Trì Chùa Duyên Giác – San Jose)
HT. Thích Đồng Trí (Trụ Trì Chùa Viên Chiếu – Sacramento)
HT. Thích Từ Lực (Trụ Trì Chùa Phổ Từ – Hayward)

Trưởng ban:
TT. Thích Thiện Duyên (Trụ Trì Chùa Kim Quang – Sacramento)

Phó ban:
TT. Thích Thiện Nhơn (Phó Trụ Trì Chùa Kim Quang); TT. Thích Pháp Chơn (Trụ Trì Chùa Tâm Từ – Morgan Hill)

Ban Kinh Sư:
ĐĐ. Thích Pháp Hạnh (Trụ Trì Chùa Ấn Tôn – San Jose)
ĐĐ. Thích Đạo Chí (Trụ Trì Chùa Thuyền Tôn – Sacramento)
ĐĐ. Thích Hạnh Trí (Phó Trụ Trì Chùa Giác Hạnh – Stockton)
ĐĐ. Thích Pháp Trí (Trụ Trì Chùa Tiên Quang – Tracy)
ĐĐ. Thích Huyền Thiện (Trụ Trì Chùa Huệ Minh – Sacramento)
ĐĐ. Thích Hoằng Đức (Trú Trù Chùa Thánh Duyên – Concord)

Cùng Chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức, Tăng Ni trong Miền Bắc California đồng nhất tâm tưởng niệm.

ThíchBan Hương Đăng/Trang Trí: Trưng bày hơn 100 cuốn sách tác giả của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh, thư pháp và tranh ảnh.

Ban Tiếp Tân: Đạo tràng Kim Quang, Quý Huynh trưởng GĐPT Liễu Quán, GĐPT Miền Thiện Minh.

Nhiếp Ảnh / Quay Phim: Võ Văn Tường, Lê Andy Chương

Bài ngẫu nhiên

Bài mới